Velkommen til Osterøy Turlag

Osterøy Turlag er for deg som likar aktivt friluftsliv. Til fots eller på ski i naturen på Osterøy, Stølsheimen, Bergsdalen, Hardangervidda. I kajakk eller kano på fjorden eller i Storavatnet. Du kan bli medlem i Osterøy Turlag her.

Turprogrammet vert sendt ut på Osterøy januar kvart år samt lagt ut her på nettsida vår. Vi har og Facebookgruppe der det oppdaterast med bileter og arrangement. Programmet prøver vi å tilpassa slik at vi får store og små ut på tur.

Pr juni 2018 har Osterøy Turlag  omlag 430 medlemer. Nytt av året er ungdomsgruppe som er starta opp. Elles er vi godt i gang med padleturar og kurs i padling med base i padlenaustet i Raknesvågen. Vi har også fått leige notnaustet like ved, og er i gang med å lage heilårs driftsplan.

Meir opplysningar, sjå "Om oss".

Bruviknipa med utsikt over Storavatnet
Bruviknipa med utsikt over Storavatnet Foto: Anne Britt Mjelstad

Kommende turer og arrangement

Til deg som likar å gå tur på Osterøy:

Osterøy Turlag har teke kostnadene med helikoptertransport for utbetring av stien Hovden - Revheimsstølen. Turlaget har også kosta materialer og helikoptertransport til utbetring av stien frå Båtaleitet til Bruviknipa. Samla utlegg for turlaget til desse to viktige stiane er omlag kr 170.000. Alt arbeid vert utført på dugnad.

Vi vonar at du som nyttar desse stiane får lyst til å vippsa eller overføra til turlaget sin konto nokre kroner og slik hjelpa oss med utgiftene. Vipps nr 523278, kontonr. 3632 59 29280 til Osterøy Turlag. Merk gjerne innbetalinga med "Stiane".

Vi takkar for tilskot frå deg! Tanken bak gjev oss i turlaget pågangsmot når nye prosjekt kjem!

Med helsing frå styret i Osterøy Turlag.Arbeid på stien til Brøkbotn
Arbeid på stien til Brøkbotn Foto: Torill H.Faugstad
Kloppane på stien til Brøkbotn
Kloppane på stien til Brøkbotn Foto: Torill H.Faugstad
Stien til Revheimstølen
Stien til Revheimstølen Foto: Anne Britt Mjelstad
Tørrskodd til Revheimstølen
Tørrskodd til Revheimstølen Foto: Anne Britt Mjelstad