fellesturar

Målsetjinga for turlaget er å få flest mogeleg ut på tur. Alder er inga avgrensing. Programma er lagt opp med tanke på å bli kjend i eigen kommune. Kvar sesong vil vi leggja inn ein eller to turar utanfor kommunen. Turlaget tek gjerne i mot ønskje til framtidige turar, gjerne på sms.

Se kommende turer under bildet!

På vei ned fra Bruviknipa en fin sommerkveld.
På vei ned fra Bruviknipa en fin sommerkveld. Foto: André Marton Pedersen

Klikk her for å skrive tekst.

Turane er lette/middels tunge. Alle turar går tilbake til startpunktet

                                                                                           Turprogram 2021


Ingen kommende aktiviteter.

Kontaktinformasjon:

Navn Tlf
Jørgen Varden 915 51 493
Ole Johan Faugstad  993 22 880